De Unge Stemmer

Vi er meget stolte over at annoncere, at vi har fået en bevilling fra Tuborgfondet på 115.000 kr. Bevillingen er givet som støtte til vores indsats frem mod kommunal- og regionsrådsvalget - en indsats vi har valgt at kalde "De Unge Stemmer".

De Unge Stemmer skal give unge ro i maven inden de skal sætte deres kryds den 16. november. Det vil vi gøre ved at holde en masse aktiviteter i Ungdommens Demokratihus med fokus på de kommende valg. Det vil være alt fra de klassiske paneldebatter og workshops til tværpolitiske fredagsbarer og podcastværksted. Vi skal finde på andre måder at snakke demokrati og politik, så valget bliver relevant for flere. Indtil nu er der planlagt 1-2 arrangementer om ugen, i tre måneder op til de to valg.

Vi glæder os meget til at fortælle mere om vores visioner for indsatsen og aktiviteter op til valgene. Har du en ide til en konkret aktivitet, som kunne passe ind i De Unge Stemmer? - skriv til ungdommensdemokratihus@gmail.com.